Sunday, July 1, 2018

Stripes, Not Stars

From the Portuguese Baiadera dancers to the iconic Breton Sailor stripe, colored stripes have a long history in fashion.  As seen on the runway, stripes seem to be in yet again.

www.wwd.com


And just like in high fashion, stripes in home furnishings are trending as well. Stripes easily change the size and look in a room, transforming your space.


Augustine Metal Sofa - AE-D41-22


Pablo Side Chair - C39-561
Faulkner Ottoman - 33-701
Paloma Wing Chair - I3-11-1034

Nectar Chair - I3-3005
Elkins Settee- 44-1006

4 comments:

gia kiệt said...

a

gia kiệt said...

với giường đò gỗ giá kho bạn yên tâm chất lượng
https://dogogiakho.com/giuong

noithat37.com said...

đồ gỗ bình tiến cung cấp các mẫu bàn ghế từ hiện đại đến sang trọng
với hơn 100 mãu mã khác nhau bàn thờ đẹp

noithat37.com said...

đồ gỗ bình tiến cung cấp các mẫu bàn ghế từ hiện đại đến sang trọng
với hơn 100 mãu mã khác nhau bàn thờ go